میکروتیک

مایکرونت یکی از تولید کنندگان و توسعه دهندگان سیستمهای شبکه برای تشکیلات و سازمانهای بزرگ تا متوسط و کوچک (SME)و تامین کنندگان سرویسهای اینترنت و SOHO (کاربری خانگی و اداری کوچک ) می باشد. از سال 1992 ، مایکرونت (Micronet) بیش از دهها میلیون اتصال شبکه ای را برقرار کرده است . در حال حاضر مایکرونت (میکرونت)(Micronet) دو دسته محصول ارائه می دهد : زیرساختارهای شبکه ای NIG (Network Infrastructure Group) و سیستمهای کاربردی ASG (Application Solution Group) .